បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម

១/. កម្មវិធីរៀនបំប៉នថ្ងៃសៅរិ៍

សកម្មភាពរៀនបំប៉ន និងជំនាញរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

២/. កម្មវិធីរៀនបំប៉នថ្ងៃអាទិត្យ

កម្មវិធីរៀនបំប៉នថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២ ក្នុងគោល បំណងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងរបស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទៅ លើខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យ មេរៀនមួយចំនួនដែលសិស្សានុសិស្សនៅខ្វះខាត។ បន្ថែមពីលើនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីបំប៉នថ្ងៃ អាទិត្យនេះ ក្នុងគោលដៅដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាព សិស្សានុសិស្សដែលរៀនខ្សោយលើមុខវិជ្ជាចំនួនដូចជា ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និង មុខវិជ្ជាដទៃទៀត ឱ្យបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើគន្លឹះនៃមេរៀននីមួយៗ ដែលពួកគេខ្វះខាត ហើយវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឱ្យសិស្សខ្សោយអាចមាន លទ្ធភាពយល់ និង បកស្រាយខ្លឹមសារមេរៀននានាឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងការសិក្សា។ ចំណែកសិស្សពូកែរៀន រឹតតែពូកែឡើងថែមទៀត។

៣/. កម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះ តាមមុខវិជ្ជា

កម្មវិធីរៀនជំនួយសម្រាប់សិស្សខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញ បន្ថែមនូវចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារបស់ប្អូនៗ ក៏ដូចជាបង្កើននូវចំណេះវិជ្ជា និងជាពិសេសគឺជំរុញឱ្យការសិក្សា របស់សិស្សានុសិស្សដែលខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់ក្រោមឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងបានកាន់តែឆាប់រហ័ស សាលារៀន នឹងមានបើកថ្នាក់បង្រៀនជំនួយក្រៅម៉ោងសិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្សតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ។

សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា ៖
  • មុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ
  • មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា
  • ម៉ោងសិក្សា ៥:៣០ ដល់៦:៣០ល្ងាច
សម្រាប់សិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ ៖
  • មុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ
  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • គីមីវិទ្យា
ម៉ោងសិក្សា ៖

៥:៣០ ដល់៦:៣០ល្ងាច
៦:៤០ ដល់៧:៤០យប់
សិក្សាចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ

សូមលោកស្រីដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ជំរុញ និងលើក ទឹកចិត្តប្អូនឱ្យចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់ប្អូនឱ្យបានប្រសើរឡើងឆាប់រហ័ស។