បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។

យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែដឹងជឿជាក់និងទទួលស្គាល់ថា​ការអប់រំ​គឺ​ជា​គន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់ដើម្បី​ដឹកនាំ​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ជោគជ័យ​នៅ​ក្នុងជីវិត។ លើសពីនេះ ការ​អប់រំ​ក៏​មានតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ការ​រីកចម្រើន​លូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍… អានបន្ត

លោក គួច ផល

បច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។

លោកបានចាប់ផ្តើមបម្រើការ ក្នុងនាមជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ លោក គួច ផល កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៦ នៅ​ខេត្ដ​បាត់ដំបង នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា។ ឪពុកលោក មហា​ឧបាសក គួច លៀងហួរ និងម្ដាយ … អានបន្ត

លោក គួច អាឡិច

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក គួច អាឡិច បច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​បម្រើ​ការ​ក្នុង​នាម​ជា​អនុប្រធាន​ប្រតិបតិ្ត​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ មុន​ពេល​លោក​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន… អានបន្ត