បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

លោក គួច អាឡិច

លោក គួច អាឡិច

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក គួច អាឡិច បច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​បម្រើ​ការ​ក្នុង​នាម​ជា​អនុ​ប្រធាន​ប្រតិបតិ្ត​ក្រុមហ៊ុនក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។

មុនពេល​លោក​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន លោក​​បាន​​បង្កើត​​និង​​គ្រប់​គ្រង​​រោង​​ចក្រ​​កាត់​ដេរ​​សម្លៀក​​បំពាក់​​ចាប់​​ពី​ឆ្នាំ១៩៩១ ដល់​​​ឆ្នាំ​​​១៩៩៤ ហើយ​​ចាប់​​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៩ លោក​​ក៏​​បាន​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ចំណី​អាហារ និង​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។

នៅខែ សីហា ឆ្នាំ២០០៦ លោកបានចូលរួមវិនិយោគទុនលើក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ជាមួយនឹងឯកឧត្តម ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត  គួច ម៉េងលី ។ លើសពីនេះ លោក​ក៏​ជា​សមាជិក​នៃ​សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម កាលីហ្វ័រនីញ៉ា និង​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ថែម​ទៀត​ផង។

លោក គួច អាឡិច បាន​បញ្ចប់​​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ នៅ​មហា​វិទ្យាល័យ បច្ចេក​​ទេស​ពាណិជ្ជកម្ម (Trade-Technical College) នៅ​ទីក្រុង​ឡស​អេន​ជឺឡែស​ រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​នីញ៉ា។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោក​កំពុង​តែ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ លីម កុកវីង (Limkokwing University)។