បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ទំនាក់ទំនង

សាខាម៉ៅសេទុង

អគារលេខ១៤០ និង២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣​ ២២៣ ២៩៥, (៨៥៥) ១១​ ៣៨៨ ៨៦៨
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៣០

អុីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.ais.edu.kh, www.aismtt.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ

សាខាទួលគោក

អគារលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (៨៥៥) ២៣ ៩៥៩ ៥៥៥, (៨៥៥) ៧៧ ២១៧ ៧០០
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៤៩៦

អ៊ីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.aistk.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ

សាខាចាក់អង្រែ

អគារលេខ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៩៩៩, (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៣៣៣, (៨៥៥) ៩២​ ៦៦៦ ៧០៦
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៧៨ ៨៩៩

អ៊ីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.aisca.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ