បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ទំនាក់ទំនង

សាខាម៉ៅសេទុង

អគារលេខ១៥៤ ផ្លូវ៤០២ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ២៩៥, (៨៥៥) ២៣ ២២១ ២២២, (៨៥៥) ១១ ៣៨៨ ៨៦៨, (៨៥៥) ៩៣ ២១៧ ២១៧
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៣០

អុីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.ais.edu.kh, www.aismtt.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ

សាខាទួលគោក

អគារលេខ43 ផ្លូវលេខ528 សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (៨៥៥) ២៣ ៩៥៩ ៦៦៦, (៨៥៥) ៧៧ ២១៧ ៧០០
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៤៩៦

អ៊ីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.aistk.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ

សាខាចាក់អង្រែ

អគារលេខ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៩៩៩, (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៣៣៣, (៨៥៥) ៩២​ ៦៦៦ ៧០៦
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៧៨ ៨៩៩

អ៊ីមែល: info@ais.edu.kh
វេបសាយ: www.aisca.edu.kh
Facebook: សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង
YouTube: វីដេអូ