បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សកម្មភាពសិស្ស

សិល្បៈ

សិល្បៈ គឺជាសមាសភាគមានតម្លៃ ដែល​ផ្សាភ្ជាប់​នឹង​ជីវិត​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្សនុ​សិស្ស។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មាន​បង្រៀន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​សិល្បៈ ដូចជា​ការ​រាំ​របាំ​ប្រជា​ប្រិយ របាំបុរាណ​-​សម័យ ភ្លេង តូរ្យតន្រ្តី គំនូរ។ល។

អានបន្ត