បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សេវាកម្មសម្រាប់សិស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំផែនការអាជីព និងស្វែងរកការងារ(CPPC)

មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំផែនការអាជីព និងស្វែងរកការងារ(CPPC) បាន​បង្កើត​ឡើង ក្នុង​គោល​បំណង​ចូល​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ​ដល់សិស្ស និស្សិត ដែល​កំពុង​សិក្សា និង​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​លើ​ជំនាញ​សិក្សា​របស់ខ្លួន និងបង្កើន​បទពិសោធន៍​ការងារ​ជាក់ស្តែង…

អានបន្ត
ការិយាល័យ កិច្ចការសិស្ស
student-affair

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ក្នុង​គោល​បំណង​ចូល​រួម​អនុវត្តនូវ​ទស្សន​វិស័យ​របស់ស្ថាប័ន​ក្នុង​ទិសដៅ​ពង្រឹង​ទៅ​លើគុណភាព ​វិន័យ និងសេវាកម្ម។ ការិយា​ល័យ​​កិច្ច​ការ​​សិស្ស​​បាន​​ផ្ដល់​​នូវ​​សេវា​កម្ម​​ជូន​​អតិថិជន…

អានបន្ត
ប្រឹក្សាយោបល់
consultants
មូលហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវមាន​អ្នក​ប្រឹក្សា​​សិក្សា​សាលា​ពី​ព្រោះ៖

អ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា មាន​តួនាទី​ជួយ​សម្រប​សម្រួល​ដល់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ហើយ​ធ្វើ​ការពិភាក្សា​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​របស់សិស្ស ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​សិក្សា ព្រម​ទាំង​ជំនួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​មាតាបិតា ឬអ្នកអាណា​​ព្យាបាល…

អានបន្ត