បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពភ្នែកកុមារ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស

កាលពីថ្ងៃ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សហការជាមួយប្រាយ​អ៊ិ​ន​ហូល​ឌិនដើម្បីពិនិត្យសុខភាពភ្នែកសម្រាប់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែយកចិត្តទុកទៅលើសុខភាពជាចម្បង និងបណ្តុះបណ្តាលគំនិតឱ្យយល់ដឹងវិធីការពារ និងការព្យាបាលទៅដល់សិស្សានុសិស្ស។ លោកគ្រូពេទ្យថាបើ​តាម​បច្ចេកទេស លោក​លើកទឹកចិត្ត ដល់​អ្នកមាន​បញ្ហា​ភ្នែក​មី​ញ៉ូប គួរ​ប្រើ​ប្រាស់​វែ​ន​តាឱ្យបានគ្រប់គ្នា ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​បាន​ទៀងទាត់ ប៉ុន្តែ​វែ​ន​តា​ទាំងនោះ ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ពី​អ្នកជំនាញ និង​អ្នកបច្ចេកទេស​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.