បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើពិសោធលើមុខវិជ្ជា រូបវិទ្យា ប្រធានបទ ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ

ការពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៨​ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ សុផាត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទៅធ្វើការពិសោធន៍ ស្តីអំពី ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ ។ សិស្សថ្នាក់ទី១២ មានការយកចិត្តទុកដាក់ និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើមេរៀនក្នុងកុំឡុងពេលធ្វើពិសោធន៌ដែលមានប្រធានបទ ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ គឺដើម្បី​អនុវត្ត​​ឱ្យ​​បាន​ច្បាស់​លាស់ដើម្បីឱ្យ​ការសិក្សា​របស់​សិស្ស​រីក​ចម្រើន​ ការយល់មេរៀនកាន់តែច្បាស់នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ជោគ​ជ័យ​​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.