បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ហេតុអ្វីត្រូវការអប់់រំ?

កាលពីថ្ងៃ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មកាសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ហេតុអ្វីត្រូវការអប់់រំ? ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ និងទូលំទូលាយពីគុណតម្លៃក្នុងទទួលយកការអប់រំ។ ជាការពិត នៅក្នុងប្រទេសមួយ ភាពរីកចម្រើន និង​ការ​អភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនោះ​ គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើគុណភាព​នៃ​ការ​អប់រំ​ ព្រោះ​វិស័យ​មួយ​នេះ​បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់ ហើយ​ជា​វិស័យ​សេនា​ធិការ​ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និង​ការ​បញ្ចេញ​ធន​ធាន​មនុស្ស​ដើម្បី​បម្រើ​ប្រទេស​អោយ​មាន​វឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យ។

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.