បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ការរៀនបំប៉នចំណេះដឹងបន្ថែម

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីបំប៉នចំណេះដឹងបន្ថែមទៅដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចន្លោះ​ខ្វះខាត​ក្នុងការសិក្សារបស់ប្អូនៗ ក៏ដូចជា​បង្កើន​​​នូវ​ចំណេះវិជ្ជា និង​ជា​ពិសេសគឺជំរុញឱ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស ដែលខ្វះ​មូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់​ក្រោម​ឱ្យមានភាព​ប្រសើរឡើង​បាន​កាន់​តែឆាប់រហ័ស សាលារៀននឹងមានបើកថ្នាក់បង្រៀនជំនួយក្រៅម៉ោង​សិក្សាជូន​ដល់​សិស្សានុសិស្សតាមមុខវិជ្ជា​នីមួយៗ​នៅរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ ដែល​​កម្មវិធីរៀនជំនួយ​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.