បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត ដាំត្រកួន

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូបង្គោលថ្នាក់ទី២ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២  វេនព្រឹក និងវេនរសៀលរៀនដាំត្រកួន សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។  អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីឈ្មោះគ្រាប់បន្លែដែលត្រូវដាំ សម្ភារ ដី       និងការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមដាំត្រកួន ទាំងអស់គ្នាដោយភាពសប្បាយរីករាយ។អ្នកគ្រូក៏បានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីថែទាំការដាំត្រកួន ឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ។ បន្ទាប់ពីបានដាំបន្លែរួចហើយ សិស្សានុសិស្សមានសេចក្តីត្រេកអរ និងទន្ទឹងរង់ចាំមើលការលូតលាស់របស់បន្លែដែលពួកគេបានដាំ។ ជាលទ្ធផល សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានយល់ដឹងពីរបៀបដាំបន្លែ      ការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល និងវិធីសាស្រ្តថែទាំដាំបន្លែឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ ព្រមទាំងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។    

បំណិនជីវិត បាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា សាខាម៉ៅសេទុង អគារ លីម គីមណយ បានរៀបចំកម្មវិធី​ បំណិនជីវិត បាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើបាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ​ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត ស៊ាំង វិច

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាសាខា ចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត ស៊ាំង វិច  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើស៊ាំង វិច ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ​ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត បាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត បាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើបាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី  ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

ការស្វែងយល់អំពីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង ជាសាលាមួយដែលផ្តោតទៅចំណេះដឹងទូទៅ ហើយបន្ថែមសកម្មភាពផ្សេងៗមានដូចជា កីឡា កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា កម្មវិធីសម្បុរសធម៌ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹង កិច្ចតម្រង់ទិស និង​កម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត។ ចំពោះកម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះសាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំឱ្យមានពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់វិទ្យាល័យដើ​ម្បីសិស្សានុសិស្សបានដឹងពីការធ្វើកិច្ចការផ្ទះបាយ គ្រឿងផ្សំ សម្ភារ គ្រឿងទេស ឱ្យសិស្សស្គាល់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងវិធីធ្វើប្រែលប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃបំណិនជីវិត។ រូបភាពខាងលើនេះជាកម្រងរូបភាពខ្លះៗក្នុងកម្មវិធីបំណិនជីវិតកន្លងមក។