បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត បាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា សាខាម៉ៅសេទុង អគារ លីម គីមណយ បានរៀបចំកម្មវិធី​ បំណិនជីវិត បាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើបាយឆា បុកល្ហុង បង្គាបំពង និងមាន់បំពង ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ​ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត ស៊ាំង វិច

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាសាខា ចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត ស៊ាំង វិច  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើស៊ាំង វិច ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ​ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត បាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត បាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ការរៀបចំឡើង អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើបាយឆាសាច់ជ្រូក ឆាក្តៅសាច់មាន់ ស៊ូស៊ី ត្រាវឆឹងស្ករ និងបង្អែមនំអ៊ី  ទៅកាន់ប្អូនៗ ហើយសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាព​ស្និតស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតនេះផងដែរ ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

ការស្វែងយល់អំពីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង ជាសាលាមួយដែលផ្តោតទៅចំណេះដឹងទូទៅ ហើយបន្ថែមសកម្មភាពផ្សេងៗមានដូចជា កីឡា កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា កម្មវិធីសម្បុរសធម៌ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹង កិច្ចតម្រង់ទិស និង​កម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត។ ចំពោះកម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះសាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំឱ្យមានពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់វិទ្យាល័យដើ​ម្បីសិស្សានុសិស្សបានដឹងពីការធ្វើកិច្ចការផ្ទះបាយ គ្រឿងផ្សំ សម្ភារ គ្រឿងទេស ឱ្យសិស្សស្គាល់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងវិធីធ្វើប្រែលប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃបំណិនជីវិត។ រូបភាពខាងលើនេះជាកម្រងរូបភាពខ្លះៗក្នុងកម្មវិធីបំណិនជីវិតកន្លងមក។

បំណិនជីវិត ពិសោធន៍ វត្ថុលិច និងអណ្តែត

កាលពីថ្ងៃទី២៧  ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​ពិសោធន៍វត្ថុលិច និងអណ្តែតជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា  ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀល  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប។       អ្នកគ្រូ សៅ សិរីរ័ត្ន គ្រូបង្គោលថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានដឹកនាំសិស្សតូចៗថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា “ក” ចុះអនុវត្តពិសោធវត្ថុលិច និងអណ្ដែត ក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ដាក់វត្ថុលិច និងអណ្ដែត ព្រមទាំងការប្រើឧបករណ៍សម្រាប់ពិសោធន៍ជាដើម។ ការពិសោធនេះ គឺចង់បណ្ដុះទឹកចិត្តដល់សិស្សតូចៗទាំងនោះឱ្យស្រឡាញ់ការអនុវត្តពិសោធ ព្រមទាំងសកម្មនឹងកិច្ចការផ្ទះផងដែរ។ មួយវិញទៀត ការធ្វើពិសោធផ្ទាល់នេះ គឺមានចេតនាឱ្យសិស្សតូចៗទាំងនោះបានដឹងថា តើវត្ថុណាលិច ហើយវត្ថុណាអណ្តែតនៅលើផ្ទៃទឹកទៀតផង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចំណេះដែលទទួលបាននេះ ពួកគាត់នឹងយកទៅប្រាប់ដល់បងប្អូន មិត្តភក្ដិ និងអ្នកជិតខាងតូចៗដូចគ្នាផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលយកមកពិសោធមានដូចជា កូនបាល់ ធ្យូង ស្នោ សម្បកងាវ គ្រាប់ឡុកឡាក់ ទឹក  កែវជ័រ និងគ្រាប់ក្រួសជាដើម ដែលវត្ថុទាំងនេះគឺងាយស្រួលរកនៅលើទីផ្សារ និងអាចច្នៃដោយខ្លួនឯងផងដែរ។