បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត បោះតែនតិ៍ ថ្នាក់ទី

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​បោះតែនតិ៍ដោយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៅអគារ ងិន ហួយ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដំឡើងបោះតែនតិ៍ឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត និងចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និទ្ធស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានអានសៀវភៅ និង​អ្នកគ្រូបាន​អាន​រឿងនិទានខ្លីៗឱ្យសិស្សានុសិស្សបានស្ដាប់ផងដែរ ហើយចុងកម្មវិធីអ្នកគ្រូក៏បាន​ដឹកនាំ​ប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្សលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរសប្បាយៗផងដែរ។        សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធក្នុងការបោះតែនតិ៍ ហើយពួកគេ​បានអនុវត្តការ​រៀបចំតែនតិ៍ដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីគ្រូ និងយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​លាស់ពីការបោះជុំរុំ រួមទាំងការអាន និងស្តាប់រឿងនិទានខ្លីៗប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

បំណិនជីវិត ការដាំរុក្ខជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៣ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី3 វេនព្រឹក និងវេនរសៀល  រៀនដាំកូនរុក្ខជាតិ នៅក្នុងបរិវេណអគារ ងិន ហួយ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)។​ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីឈ្មោះរុក្ខជាតិដែលត្រូវដាំ សម្ភារ ដី របៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ និងការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមដាំកូនរុក្ខជាតិទាំងអស់គ្នាដោយភាពសប្បាយរីករាយ។     លោកគ្រូក៏បានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីថែទាំកូនរុក្ខជាតិឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ។ បន្ទាប់ពីបានដាំរុក្ខជាតិរួចហើយ សិស្សានុសិស្សមាន សេចក្តីត្រេកអរ និងទន្ទឹងរង់ចាំមើលការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដែលពួកគេបានដាំ។ ជាលទ្ធផល សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានយល់ដឹងពីរបៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ ការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល និងវិធីសាស្រ្តថែទាំកូនរុក្ខជាតិឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ ព្រមទាំងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។

បំណិនជីវិត បោះតែនតិ៍

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​បោះតែនតិ៍ដោយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងថ្នាក់ទី១ វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៅទីធ្លាអគារកុមារ អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន​ ​អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង​ ​សាខា​ម៉ៅសេទុង​។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដំឡើងបោះតែនតិ៍ឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត និងចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានអានសៀវភៅ និង​អ្នកគ្រូបាន​អាន​រឿងនិទានខ្លីៗឱ្យសិស្សានុសិស្សបានស្ដាប់ផងដែរ ហើយចុងកម្មវិធីអ្នកគ្រូក៏បាន​ដឹកនាំ​ប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្សលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរសប្បាយៗផងដែរ។ សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធក្នុងការបោះតែនតិ៍ ហើយពួកគេ​បានអនុវត្តការ​រៀបចំតែនតិ៍ដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីគ្រូ និងយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​លាស់ពីការបោះជុំរុំ រួមទាំងការអាន និងស្តាប់រឿងនិទានខ្លីៗប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

បំណិនជីវិត ការដាំរុក្ខជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ  និងលោកគ្រូ ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ វេនព្រឹក និងវេនរសៀល រៀនដាំកូនរុក្ខជាតិ នៅក្នុងបរិវេណអគារ ងិន ហួយ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីឈ្មោះរុក្ខជាតិដែលត្រូវដាំ សម្ភារ ដី របៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ និងការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមដាំកូនរុក្ខជាតិទាំងអស់គ្នាដោយភាពសប្បាយរីករាយ។     អ្នកគ្រូក៏បានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីថែទាំកូនរុក្ខជាតិឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ។ បន្ទាប់ពីបានដាំរុក្ខជាតិរួចហើយ សិស្សានុសិស្សមាន សេចក្តីត្រេកអរ និងទន្ទឹងរង់ចាំមើលការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដែលពួកគេបានដាំ។ ហើយជាលទ្ធផល សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានយល់ដឹងពីរបៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ ការស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាល និងវិធីសាស្រ្តថែទាំកូនរុក្ខជាតិឱ្យដុះលូតលាស់បានល្អ ព្រមទាំងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។

រឿងនិទាន ភ្នំសើច អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

រឿងនិទាន ភ្នំសើច អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ អ្នកគ្រូ​ ​សៅ ​សេរីរ័ត្ន​ គ្រូ​ទទួល​បន្ទុក​ថ្នាក់​ក្រោម​មត្តេយ្យ​សិក្សា​ ​នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានដឹកនាំសិស្សក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាធ្វើសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ដោយអានរឿននិទានឱ្យសិស្សស្តាប់។ ក្នុងការអានរឿននិទានឱ្យសិស្សស្តាប់គឺដើម្បីបណ្តុះផ្នត់គំនិតកូនសិស្សឱស្រឡាញ់ក្នុងការអានសៀវភៅតាំងពីតូចទៅ ហើយម៉្យាងទៀតក្នុងកុំឡុងពេលអានអ្នកគ្រូបានប្រើសំណួរ ឬគំនិតបំផុសឱ្យសិស្សហាត់ឆ្លើយសំណួរ និងចេះវិភាគខ្លឹមសាររឿននិទានបានយ៉ាងក្បោះក្បាយ ហើយមានភាពរីករាយក្នុងការស្តាប់រឿងនិទានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។