បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ផ្សេងៗ

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ទី៨ ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ទី៨ ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១ តាមសាខារៀងៗខ្លួន។ ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ នេះធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ហើយការប្រឡងឆមាសនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗអនុរក្សមានការតឹងតែង ម៉ត់ចត់ចំពោះបេក្ខជន មិនអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចម្លង ឬបើកឯកសារមើល និងប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។ ពិសេសបេក្ខជននីមួយៗគោរពវិន័យ និងបទបញ្ជាសាលាបានយ៉ាងល្អ ហើយខាងលើនេះជាកម្រងរូបភាពកុំឡុងពេលប្រឡងឆមាសទី១។

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ទី៦ នៃនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១ តាមសាខារៀងៗខ្លួន។ ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ នេះធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ហើយការប្រឡងឆមាសនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗអនុរក្សមានការតឹងតែង ម៉ត់ចត់ចំពោះបេក្ខជន មិនអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចម្លង ឬបើកឯកសារមើល និងប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។ ពិសេសបេក្ខជននីមួយៗគោរពវិន័យ និងបទបញ្ជាសាលាបានយ៉ាងល្អ ហើយខាងលើនេះជាកម្រងរូបភាពកុំឡុងពេលប្រឡងឆមាសទី១។

ការពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទ ទង្វើអុកស៊ីសែន

ការពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទ ទង្វើអុកស៊ីសែន

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អ្នកគ្រូ ម៉ិច សោភ័ណ បានដឹកសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅបន្ទប់ពិសោធនៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាដែលមានប្រធានបទ ទង្វើអុកស៊ីសែន  ។ ការដឹកនាំសិស្សទៅពិសោធអំពីទង្វើអុកស៊ីសែន ​ ដើម្បី​ឱ្យសិស្សានុសិស្ស​បានអនុវត្ត​ និង​ឃើញ​ជាក់​ស្ដែង​រាល់​ទ្រឹស្ដី​ដែល​បាន​សិក្សា​កន្លង​មក​ និងពន្យល់ពីទង្វើអុកស៊ីសែន ពីព្រោះការរៀនទ្រឹស្តីតែមួយមុខ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ទាល់​តែ​​​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​​នឹង​ការ​​អនុវត្តជាក់​ស្ដែង ទើប​អ្នក​សិក្សា​ងាយយល់ ឆាប់ចាំ ហើយ​ការសិក្សា​របស់​ពួកគេ​កាន់តែ​ប្រសើ។

អបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ១១ មីនា អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល

បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំអបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ស្តីអំពី អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាលទៅតាមសាខារាងៗខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទិវាអំណានជាតិដែលស្តិតក្នុងបរិវេណ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ការផ្តោតទៅលើការ​ប្រកួត​និទាន សង្ខេប​រក​តម្លៃ​អប់រំ​នៃ​រឿង​ និង​សូត្រកំណាព្យ ហើយជាពិសេសមានអំណាន​សេរី​ ការបត់​រូប រួមទាំង​គំនូរ​ផាត់​ពណ៌​ជាដើម នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ទិវា​អំណាន​ជាតិ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេក​វិទ្យា កម្ពុជា។​