បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

លិខិតផ្សព្វផ្សាយ

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី៨

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី៨

    ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ទី៩ និងទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨:០០នាទី ដល់១១:០០នាទីព្រឹក នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ ការចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងពិធីនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅបណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប គ្រប់សាខា។