បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៧-២០១៨

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for April 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27

ប្រឡងឆមាលើកទី១ ថ្នាក់ទី១២

28

ប្រឡងឆមាលើកទី១ ថ្នាក់ទី១២

29

ប្រឡងឆមាលើកទី១ ថ្នាក់ទី១២

30

ប្រឡងឆមាលើកទី១ ថ្នាក់ទី១២

31

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៤

សិក្ខាសាលាស្តី​អំពី​ការ​ដាក់ពាក្យ​អាហារូបករណ៍​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថ្នាក់ទី១២

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៤

1
2
3
4
5
6

ពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសី​ប្រចាំ​វិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

7
8

ការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

9
10
11
12

ទិវាវប្បធម៌លើកទី១២ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

13

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ

14

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ

15

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ

16

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ

17

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ការប្រកួតអាន និង​តែង​អត្ថ​បទ​ភាសា​ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៤ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

30
+ Export Events