ព័ត៌មានសាលា

ប្រធានបទជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើម

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាព៖ ក្រោមប្រធានបទជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើម អត្ថបទដោយ : និន សុខរង្សី #MJQE #American Intercon School ១. និយមន័យ : ជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើម គឺបង្ករោគដោយវីរុសដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ច្រមុះ…

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យគម្រោងការដើរកម្សាន្តបាន…?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត៖ ក្រោមប្រធានបទតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យគម្រោងការដើរកម្សាន្តបានសម្រេច មានភាពសប្បាយរីករាយ និងសុវត្ថិភាព? អត្ថបទដោយ : សៀង ម៉េងលី #MJQE #American Intercon School ការដើរកម្សាន្ត គឺជាវិធីបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងពីការនឿយហត់នៃការងារ ហើយវាក៏ជាឱកាសអ្នកបានជួបជាមួយគ្រួសារ…

ព័ត៌មានទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

No event found!
Load More
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

ប្រតិទិនសាលា