ព័ត៌មានសាលា

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើការសង្កេត រូបផ្គុំរបស់ផ្កា

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប        អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកម្មវិធីពិសោធស្តីពីការអង្កេតមើលលក្ខណៈរូបផ្គុំរបស់ផ្កា ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ វេនព្រឹក និងវេនរសៀល ដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី…

មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទ បន្សាយ និងអូស្មូស

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី  បានដឹលនាំសិស្សថ្នាក់ទី៧ ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាលើប្រធានបន្សាយ និងអូស្មូស  ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧  វេនព្រឹក និងវេនរសៀល នៃអគារ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការប្រឡងពាក់កណ្កាលឆមាសលើកទី១

កាលពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២ បានប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១  ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅតាមអគារសិក្សារៀងៗ​ខ្លួន​ដោយភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត។ នៅតាមបន្ទប់ប្រឡង មានគណៈកម្មការអនុរក្សចំនួន២រូប ត្រួតពិនិត្យការប្រ​ឡង​ និងនៅតាមជាន់នៃបន្ទប់ប្រឡងមានគណៈកម្មការអប្បមាទ រួមទាំងមានការតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់​ពីសំណាក់​គណៈ​កម្មការ​រៀប​ចំ​កា​រ​ប្រឡង។ សិស្សានុសិស្សបានខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងលើវិញ្ញាសារបស់ខ្លួន…

សិស្សថ្នាក់ទី១០ រៀនប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បាននាំសិស្សថ្នាក់ទី១០ រៀនប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍។ លោកគ្រូចង់ឱ្យសិស្សយល់ដឹង និងចេះប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍…

ព័ត៌មានទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

No event found!
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

ប្រតិទិនសាលា