ព័ត៌មានសាលា

តើគួរធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់ ឬស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកធ្វើ?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “តើគួរធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់ ឬស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកធ្វើ?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ: ដាង វិបុល #MJQE#AmericanInterconSchool ជនល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកធ្លាប់បានជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនទៅលើទស្សនៈដែលថា យើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងស្រលាញ់ (គឺស្វែងរកការងារដែលយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើ)។ ប៉ុន្តែ ផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថា មនុស្សជាច្រើនមិនសូវចូលរួមឱ្យបានពេញលេញ មិនពេញចិត្ត…

ការសង្កេតផ្លែត្របែក

កាលពីថ្ងៃទី18 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ លឿង ចន្ថា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាផ្សារថ្មី ធ្វើការសង្កេតផ្លែត្របែក។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការសង្កេត អ្នកគ្រូបាន​បង្ហាញ…

អ្វីទៅជាអក្ខរកម្មឌីជីថល?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាអក្ខរកម្មឌីជីថល?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ី ប៊ុនលី #MJQE #American Intercon School យោងតាមអង្គការ UNESCO «អក្ខរកម្មឌីជីថល»…

ព័ត៌មានទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

No event found!
Load More
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

ប្រតិទិនសាលា