ព័ត៌មានសាលា

យល់ដឹងអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រាជ្ញាសិប្បនិមិត្ត

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ក្រោមប្រធានបទ “យល់ដឹងអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រាជ្ញាសិប្បនិមិត្ត” អត្ថបទដោយ : គិត សុភ័ក្រ្ត #MJQE #AmericanInterconSchool ការកែច្នៃឱ្យបច្ចេកវិទ្យាប្រាជ្ញាសិប្បនិមិត្តមានសមត្ថភាព ស្មើនឹងកម្រិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្ស ដែលបំណងប្រាថ្នារបស់វិស្វករអស់រយៈពេលយូរមកហើយ។ បើទោះជាបច្ចេកវិទ្យានេះមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះមនុស្សជាតិ ក៏ការបង្កើតប្រាជ្ញាសិប្បនិមិត្តតែងតែមានកត្តាគួរឱ្យខ្លាចមួយដែរ…

ពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តសាមញ្ញៗ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តសាមញ្ញៗអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឱ្យរឹងមាំ” អត្ថបទដោយ : ហុកសេង ប៊ុនឈឿន #MJQE #AmericanInterconSchool ជាធម្មតា ការប្រើពាក្យពេចន៍សន្ទនាគ្នាសាមញ្ញៗក្នុងការសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមក ជាសារអាចលើកចិត្តដល់គ្នាក្នុងនាមអ្នកធ្វើការងារ មិត្តភក្តិ សមាជិកគ្រួសារ និងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន…

៤យ៉ាងក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ ក្រោមប្រធានបទ “៤យ៉ាងក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃ” អត្ថបទដោយ : ឆាយ ស៊ីនេត #MJQE #AmericanInterconSchool រប្រៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាវិធីសាស្ត្ររៀបចំផែនការការងារ និងកំណត់សកម្មភាពការងារនីមួយៗឱ្យបានជាក់លាក់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បុគ្គលគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ អាចបំពេញការងារបានច្រើន ចំណាយពេលវេលាចំទិសដៅ កាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត…

បញ្ជីរាយនាមសិស្សានុសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ក្រុម១ និងក្រុម២)

បញ្ជីរាយនាមសិស្សានុសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ក្រុម១ និងក្រុម២) ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

បញ្ជីរាយនាមសិស្សានុសិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ក្រុម១ និងក្រុម២)

បញ្ជីរាយនាមសិស្សានុសិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ក្រុម១ និងក្រុម២) ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

ព័ត៌មានទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

No event found!
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

ប្រតិទិនសាលា