ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធី​របស់​យើង​ផ្នែក​ក្រោម​មត្តេយ្យ​ និង​មត្តេយ្យ​សិក្សា​សម្រាប់​កុមារ​ពី​អាយុ២ឆ្នាំ​ដល់៥ឆ្នាំ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ បង្កើត​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ដែល​មាន​សារៈសំខាន់​បំផុត​ដល់​កុមារ​ដើម្បី​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ការ​ចូល​សាលារៀន​ ការសិក្សា​ និង​ភាព​ជោគជ័យ​នៃ​អនាគត​របស់​ពួកគេ​។

អានបន្ថែម

ថ្នាក់បឋមសិក្សា

  • សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ មានកម្ម​វិធី​សិក្សា​ច្បាស់លាស់​ គ្រប់​កម្រិតសិក្សា​តាម​បែប​ខ្មែរ​-អាមេរិកាំង​ ដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។
  • ផ្តោត​ទៅលើ​ការ​បញ្ជ្រាប​នូវ​ចំណេះដឹង​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ជាចម្បង​ និង​រួមបញ្ចូល​ទាំង​កម្មវិធី​សិក្សា​កុមារ​មេត្រី​។
អានបន្ថែម

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ

ការលូតលាស់​របស់​ប្អូន​ៗថ្នាក់​អនុវិទ្យាល័យ​ គឺជា​ដំណាក់កាល​មួយ​សំខាន់​សម្រាប់​ត្រៀម​ឱ្យ​ប្អូន​ឈាន​ទៅ​យុវវ័យ​ប្រកបដោយ​ចំណេះ​ជំនាញ​ និង​ក្រមសីលធម៌​ល្អ​ក្នុង​ការរស់នៅ​ក្នុង​សង្គម​ដោយ​ភាពត្រជាក់​ត្រជុំ​។

អានបន្ថែម

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ

សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​យកចិត្ត​ទុកដាក់​បំពេញ​នូវ​បេ​សកម្ម​អប់រំ​មួយ​ឈរ​លើ​មាគ៌ា​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​តាមកម្ម​វិធី​សិក្សា​សម្បូរ​បែប​ និង​ច្បាស់លាស់​បែប​ខ្មែរ​-អាមេរិកាំង​ ស្របតាម​កម្មវិធី​សិក្សា​របស់ក្រ​សួង​អប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ ប្រកបដោយ​គុណភាព​ វិន័យ​ និង​សេវាកម្ម​។

អានបន្ថែម