សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១៤០ & ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខៈ

(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

សាខាទួលគោក

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១៤០ & ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខៈ

(855) 77 217 700 | (855) 23 959 666

សាខាចាក់អង្រែ

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខៈ

(855) 23 960 999 | (855) 23 960 333 | (855) 11 571 899

សាខាចោមចៅ

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ២២២ មហាវិថីវេងស្រេង ភូមិជ្រៃកោង សង្កាត់ចោមចៅ២ ខណ្ឌពោធិ៏ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខៈ

(855) 23 914 888 | (855) 23 929 088 | (855) 12 745 873
(855) 12 905 997 | (855) 93 534 835

សាខាផ្សារថ្មី

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខៈ

(855) 12 748 160 | (855) 93 534 135 | (855) 11 571 899

info@ais.edu.kh, info@mjqeducation.edu.kh