សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ223 និង227 មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

គេហទំព័រ

សាខាទួលគោក

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 77 217 700 | (855) 23 959 666

គេហទំព័រ

សាខាចាក់អង្រែ

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 960 999 | (855) 23 960 333 | (855) 11 571 899

គេហទំព័រ

សាខាចោមចៅ

អាសយដ្ឋាន

អគារ​លេខ២២២​ ផ្លូវ​វេ​ងស្រេង​ ភូមិ​ជ្រៃ​កោង​ សង្កាត់​ចោមចៅ២​ ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 914 888 | (855) 23 929 088 | (855) 12 745 873
(855) 12 905 997 | (855) 93 534 835

គេហទំព័រ

សាខាផ្សារថ្មី

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ ភូមិ៥ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 12 748 160 | (855) 93 534 135 | (855) 11 571 899

គេហទំព័រ

សាខាជ្រោយ​ចង្វា​រ

អាសយដ្ឋាន

អគា​លេខ១៥៨JKLM​ ផ្លូវជាតិ​លេខ៦A​ សង្កាត់​ជ្រោយ​ចង្វា​រ ខណ្ឌ​ជ្រោយ​ចង្វា​រ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 11 388 868

គេហទំព័រ

សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១៤០ & ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

គេហទំព័រ

សាខាទួលគោក

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 77 217 700 | (855) 23 959 666

គេហទំព័រ

សាខាចាក់អង្រែ

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 960 999 | (855) 23 960 333 | (855) 11 571 899

គេហទំព័រ

សាខាចោមចៅ

អាសយដ្ឋាន

អគារ​លេខ២២២​ ផ្លូវ​វេ​ងស្រេង​ ភូមិ​ជ្រៃ​កោង​ សង្កាត់​ចោមចៅ២​ ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 23 914 888 | (855) 23 929 088 | (855) 12 745 873
(855) 12 905 997 | (855) 93 534 835

គេហទំព័រ

សាខាផ្សារថ្មី

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ ភូមិ៥ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 12 748 160 | (855) 93 534 135 | (855) 11 571 899

គេហទំព័រ

សាខាជ្រោយ​ចង្វា​រ

អាសយដ្ឋាន

អគា​លេខ១៥៨JKLM​ ផ្លូវជាតិ​លេខ៦A​ សង្កាត់​ជ្រោយ​ចង្វា​រ ខណ្ឌ​ជ្រោយ​ចង្វា​រ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

ទូរសព្ទលេខ

(855) 11 388 868

គេហទំព័រ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.