សកម្មភាពរបស់សាលាយើង

នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ទាំងការបង្រៀន ការស្រាវជ្រាវ និងសកម្មភាពសង្គមដែលជាប្រភពនាំមកនូវចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើជាសារវន្ត ព្រមទាំងជាគំរូនៃវប្បធម៌ល្អសម្រាប់ជីវិត ហើយក៏ជាសកម្មភាពដែលពិភពលោកចង់បានផងដែរ។

កត្តា​សំខាន់​មួយទៀត​ដែល​ជួយ​ដល់​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​សិស្សានុសិស្ស​យើង​ គឺ​ការ​គាំទ្រ​ ការ​ជួយ​ ការ​លើកទឹកចិត្ត​ និង​ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​ដល់​ពួកគាត់​ចំពោះ​សកម្មភាព​ដែល​ពួកគាត់​ចង់​ និង​កំពុង​ធ្វើ​ដើម្បី​បណ្តុះ​ភាព​ក្លាហាន​ ការទទួលខុសត្រូវ​ និង​គំនិត​ច្នៃប្រតិដ្ឋ​ ក្នុង​គោលបំណង​ឱ្យ​ពួកគាត់​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ថែមទៀត។

បង្ហាញបន្ថែម