កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣៦ ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ

ទំព័រដើម / កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣៦ ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣៦ ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (Kid Park Exchange Squares) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាទួលគោក តែងរៀបចំរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាខាងលើ គឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣បានយល់ដឹងអំពី ទីកន្លែងកំសាន្តរបស់ក្មេងៗសប្បាយៗ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ