លោកគ្រូ ជុន ហួ

ទំព័រដើម / លោកគ្រូ ជុន ហួ

លោកគ្រូ ជុន ហួ

គ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជុន ហួ ជាគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រនៅសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ ខ្ញុំគឺជាអតីតប្រធានក្រុមវិស្វករទូរគមនាគមន៍ (Telecom Engineers) និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពត៌មានវិទ្យាពីវិទ្យាស្ថានស៊ីតិក (SETEC Institute)។

ក្នុងវិស័យវិស្វករទូរគមនាគមន៍ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពី Hardware និង Software របស់កុំព្យូទ័រ ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងវិស័យនេះ។ ខ្ញុំបានយកបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុម ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដែលមានភាពសហការ និងគាំទ្រដល់ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្ស។

ក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀន ខ្ញុំប្តេជ្ញាជួយសិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងសតវត្សទី២១។ ខ្ញុំនឹងធ្វើជាគម្រូល្អសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំ ដោយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងជួយសហគមន៍ឱ្យមានភាពរីកចម្រើន​។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ