អបអរសាទរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ 

ទំព័រដើម / អបអរសាទរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ 

អបអរសាទរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ 
នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ