តើផ្លូវ A ឬ B ដែលត្រឹមត្រូវ?

ទំព័រដើម / តើផ្លូវ A ឬ B ដែលត្រឹមត្រូវ?

 

📚 តើផ្លូវ A ឬ B ដែលត្រឹមត្រូវ? តោះ! សរសេរក្នុង Comment នូវចម្លើយរបស់អ្នក...
🎉 បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024 ចាប់ផ្តើមហើយ!
📚  AIS ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តលើគុណភាព... វិន័យ... សេវាកម្ម...
#AmericanInterconSchool  

☎️ ការិយាល័យកណ្តាល៖ 011 388 868/093 217 217
📍 https://goo.gl/maps/NLiaVnGjUwPv69jaA

✍️ តេឡេក្រាម : channel https://t.me/AmericanInterconSchool
✍️ គេហទំព័រ : https://www.ais.edu.kh/

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ