Contact

Home / Contact

Moa Tse Tong Campus (MTT) (Head Office)

Address

#223 & 227, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh

Tel

(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

Website https://www.aismtt.edu.kh/

Toul Kork Campus (TK)

Address

No. 26, Street 289, Sangkat Boeung Kak I, Kan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Tel

(855) 77 217 700 | (855) 23 959 666

Website https://www.aistk.edu.kh/

Chak Angre Campus (CA)

Address

No. 824, National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia

Tel

((855) 23 960 999 | (855) 23 960 333
(855) 92 666 706

Website https://www.aisca.edu.kh/

Choam Chao Campus (CC)

Address

No. 222, Veng Sreng Street, Phum Chrey Koang, Sangkat Choam Chao II, Khan Por Senchey, Phnom Penh, Cambodia

Tel

(855) 23 914 888 | (855) 23 929 088
(855) 12 745 873 (855) 12 905 997
(855) 93 534 835

Website https://www.aiscc.edu.kh/

Phsar Thmey Campus (PT)

Address

No. 1C & 13D, Street 53 corner 154, Phum 5, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Tel

(855) 23 999 036 | (855) 93 534 135
(855) 11 571 899

Website https://www.aispt.edu.kh/

Chroy Changva Campus (CCV)

Address

No. 158JKLM, National Road 6A, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Cambodia

Tel

(855) 99 719 775 | (855) 23 917 917
(855) 23 999 036

Website https://www.aisccv.edu.kh/

Siem Reap Campus (SR)

Address

National Road 6A, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

Tel

(855) 17 889 906​ | (855) 10 353 330

Website http://www.sr.ais.edu.kh

Takeo Campus (TAK)

Address

National Road No 2, Daun Keo City 211002

Tel

(855) 93 337 715​ | (855) 61 977 171

Website http://www.tak.ais.edu.kh/

SenSok Campus

Address

Prolay Teuk Street, Phum Krang Angkrong, Sangkat Krang Thnong, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Tel

(855) 16 433 123​ | (855) 14 337 116

Website https://www.ss.ais.edu.kh/

Chbar Ampov Campus

Address

#656, National Road Nº 1, Phum Toul Ta Chan, Sangkat Prek Eng, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh

Tel

(855) 12 908 487​ | (855) 16 678 229

Website https://cap.ais.edu.kh/

Make a Difference in your Child’s Life…