ទំព័រដើម


ព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

17

Feb 17

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ អគារងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សុខភាពចំណីភាព១

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

អាន​បន្ត

17

Feb 17

សកម្មភាពពិសោធន៍ដ៏ឈ្លាវៃរបស់កុមារស្ដីពី វត្ថុលិច និង អណ្ដែត

លិច និងអណ្តើត១

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុងនោះ

អាន​បន្ត

17

Feb 17

កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

khmer Meeting MTT

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទាំង៣សាខា

អាន​បន្ត

 

ព័ត៌មានអំពី AIS

 

 

សិស្សានុសិស្ស