បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សូមស្វាគមន៍

សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ( AIS System ) គឺ​ជា​​សាលា​រៀន​​ចំណេះ​​ទូទៅ​​មួយ​​ ដែល​​ត្រូវ​​បាន​​ទទួល​​ស្គាល់​​ដោយ​​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែល​​មាន​​កម្ម​វិធី​​សិក្សា ​​ចាប់​ពី​​ថ្នាក់​មត្ដេយ្យ​​រហូត​​ដល់​​ថ្នាក់​ទី១២ តាម​បែប​ខែ្មរ​-​អាមេរិកាំង ដំបូង​​គេ​​បង្អស់​​នៅ​​ក្នុង​​ព្រះ​រាជា​​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន សាលា​​រៀន​​បាន​​និង​​កំពុង​​ចូល​​រួម​ចំណែក​​យ៉ាង​​សកម្ម​​ក្នុង​​ការ​​ផ្ដល់​​ចំណេះ​ដឹង​…

អានបន្ត

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានទាំងអស់